Leasing finansowy

Leasing finansowy polega na przekazaniu przedmiotu przez firmę leasingową na rzecz leasingobiorcy (Klienta)  w zamian za miesięcznie opłacane raty leasingowe.

Typowe cechy leasingu finansowego

  • amortyzacja leży po stronie leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
  • czas trwania umowy leasingowej wynosi od 12 do 72 m-cy
  • Opłata Wstępna (czynsz inicjalny) już od 1%
  • VAT jest opłacany w całości wraz z pierwszą ratą leasingową i podlega również w całości odliczeniu przez Leasingobiorcę
  • brak wykupu – zapłata ostatniej raty sprawia, że przedmiot automatycznie staje się własnością

Wymagane dokumenty:

  • Dane rejestrowe: NIP, REGON, KRS
  • Dane osobowe Właściciela / Reprezentanta
  • Dokumenty finansowe: Zestawienie z Książki Przychodów i Rozchodów / Bilans i Rachunek Wyników za ostatni zamknięty i bieżący rok