Pożyczka leasingowa

Z finansowego i podatkowego punktu widzenia pożyczka leasingowa traktowana jest jak kredyt.

Oznacza to, że:

  • przedmiot sfinansowany pożyczką leasingową staje się własnością pożyczkobiorcy, a nie firmy leasingowej.
  • To pożyczkobiorca dokonuje amortyzacji przedmiotu (odpisu można dokonać jednorazowo, można też rozłożyć go na kilkadziesiąt miesięcznych rat).
  • To pożyczkobiorca także odlicza VAT (jednorazowo).
  • W przypadku pożyczki leasingowej jako koszt podatkowy zaliczyć można tylko część odsetkową raty.
  • Niestety – pożyczka leasingowa, podobnie jak kredyt bankowy, obniża zdolność kredytową firmy, podczas gdy leasing nie ma na nią żadnego wpł

Wymagane dokumenty:

  • Dane rejestrowe: NIP, REGON, KRS
  • Dane osobowe Właściciela / Reprezentanta
  • Dokumenty finansowe: Zestawienie z Książki Przychodów i Rozchodów / Bilans i Rachunek Wyników za ostatni zamknięty i bieżący rok