Leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na przekazaniu przez firmę leasingową prawa do użytkowania przedmiotu umowy leasingowej leasingobiorcy (Klientowi) na określony czas, w zamian za opłacane co miesiąc raty leasingowe.

Typowe cechy leasingu operacyjnego

 • amortyzacja po stronie leasingodawcy – to firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwagi na fakt, że przedmiot pozostaje jej własnością,
 • czas trwania umowy leasingowej wynosi od 24 do 72 m-cy
 • Opłata Wstępna (czynsz inicjalny) już od 1%
 • możliwość wykupu przedmiotu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy leasingowej za z góry określoną w umowie wartość,

Korzyści wynikające z leasingu operacyjnego, To przede wszystkim:

 • Zachowanie płynności finansowej – przedsiębiorca nie musi przeznaczać kapitału na zakup przedmiotu, za jego użytkowanie płaci miesięczne czynsze leasingowe.
 • W leasingu operacyjnym raty oraz wpłata własna (czynsz inicjalny) w całości stanowią dla Klienta koszt uzyskania przychodu. Ponadto wszystkie wydatki ponoszone w związku z eksploatacją przedmiotu (w tym ubezpieczenia).
 • Leasingodawca finansuje całą inwestycję łącznie z podatkiem VAT – płatność VAT następuje wraz z każdą ratą leasingową.
 • Klient odlicza VAT płacony ratami leasingowymi od bieżącego należnego VAT-u.
 • Leasing nie obciąża zdolności kredytowej Klienta występuje bowiem jako koszt.
 • Leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego.
 • Harmonogramy spłat dopasowuje się do indywidualnych potrzeb Klienta
 • Leasing to szybkie i wygodne zewnętrzne finansowanie, dzięki któremu Klient może własne środki przeznaczyć na bieżącą działalność operacyjną
 • Inwestycja zarabia sama na spłacenie rat leasingowych

Wymagane dokumenty:

 • Dane rejestrowe: NIP, REGON, KRS
 • Dane osobowe Właściciela / Reprezentanta
 • Dokumenty finansowe: Zestawienie z Książki Przychodów i Rozchodów / Bilans i Rachunek Wyników za ostatni zamknięty i bieżący rok